2010 Godina Kamova

Iako nismo bili u mogućnosti zabilježiti svaku aktivnost
vezanu za Kamova te su tako neke izostale iz priloga, trudili smo se dati
presjek iz kojeg je vidljivo zašto je Rijeka obilježavala stotu godinu od
Kamovljeve smrti, na koji način i s kakvim učinkom.

U video prilogu donosimo razgovore s pokretačima i
sudionicima kulturnih događanja koja su obilježila 2010. u Rijeci.