Platak

Pročelnik županijskog Upravnog odjela za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Hrvoje Marušić izvijestio je da je 21. veljače prihvaćen Prijedlog programa razvoja „Županijskog turističko-sportskog centra Platak“, koji je određen kao projekt od županijskog značaja.

„Predloženim programom razvoju Platka pristupit će se ambiciozno, s ciljem njegova razvoja kao centra planinskog turizma s cjelogodišnjom ponudom. Platak je zahtjevno područje u segmentu izgradnje infrastrukture, s nekoliko ograničenja: neriješeni vlasnički odnosi, nedostatak vodoopskrbe, elektroopskrbe i odvodnje, neuređena parkirališta, nezadovoljavajući smještajni kapaciteti i neuređeni sportski tereni”, rekao je Marušić.

Primorsko-goranska županija već nekoliko godina radi na pripremi prostorno-planske dokumentacije za njegovu provedbu, dodao je.

Realizacija projekta koja bi, prema Marušićevoj procjeni, mogla potrajati i do 10 godina, počet će početkom 2012. godine uređenjem parkirališne zone. Uslijedit će rekonstrukcija postojeće žičare Radeševo te skijaških staza koje se na nju vežu te izgradnja sustava akumulacije vode i sustava za zasnježenje staze Radeševo.

U završnoj fazi planira se rekonstrukcija pristupne ceste Platku (odvojak sa Ž5030 ili „stare ceste“ Rijeka-Zagreb).

Novouređeni planinski centar trebao bi se prostirati na 430 hektara, moći će primiti 10 tisuća posjetitelja, a trebao bi obuhvaćati i nove sadržaje: tri žičare, jedanaest skijaških staza, akumulaciju te dodatne smještajne kapacitete.

Odgovarajući na novinarsko pitanje o cijeni projekta „ŽTSC Platak“ Marušić je rekao da sredstva za izgradnju objekata neće moći biti osigurana iz proračuna Primorsko-goranske županije i općine Čavle, koja se izravno uključuje u projekt, već će se ispitati mogućnosti financiranja iz fondova EU te privatnog sektora.

Oznake