Zracna luka Rijeka

Medarić je naglasila da ova uprava, koja posluje od 2012. godine,
bilježi sve bolje rezultate. U 2014. godini riječka zračna luka po prvi
put poslovala je pozitivno, sa 150.000 kuna dobitka, a u 2015. ostvareno
je 70% bolje poslovanje. U 2016. godini očekuje se dodatnih 10% više
putnika.

U 2015. godini Zračnoj luci Rijeka dodijeljeno je 250.000 kuna za
prostor međunarodnih odlazaka pa će ovom investicijom završiti
rekonstrukcija cijelog prostora u prizemlju sa svrhom prilagodbe
Schengenskom režimu dolazaka i odlazaka putnika. 

Ova odluka, istaknula je Medarić, donesena je zato što Zračna luka
Rijeka ima veliki gospodarski i turistički potencijal za razvoj cijele
županije.