Zracna luka Rijeka

Za Zračnu luku Rijeka 2015. godina je bila rekordna
po broju operacija zrakoplova, količini prodanog goriva i broju putnika, a
trend rasta se planira nastaviti i u 2016. godini. Operacije zrakoplova
povećane su tako za oko 70 posto u odnosu na 2014. godinu, a broj putnika za 30
posto, na 140 tisuća putnika.

Prošla, 2015. godina, je prva godina u kojoj je
Zračna luka Rijeka ostvarila dobit, oko 150 tisuća kuna, nakon niza gubitaških
godina.

Osim nekoliko novih destinacija u Skandinaviji i
baltičkim zemljama, Zračna luka Rijeka u ovoj godini planira uvesti i domaće linije
u zimskoj sezoni 2016./2017.

Također, Zračna luka Rijeka namjerava proširiti i
suradnju s muzejima Primorsko-goranske županije, te nastaviti s uređenjem i
prilagodbom putničke zgrade, kao i daljnja ulaganja u infrastrukturu i
sigurnost letačkih operacija. Osim toga planira i shuttle prijevozom povezati
manje gradove u okolici sa zračnom lukom.