Renesansa na Rabu

Naime, 15.01.2011. sa početkom u
11.00 sati  u vijećnici Grada Raba u organizaciji Katedre Čakavskog sabora
Rab, održat će se znanstveni skup “Renesansa na Rabu”. Nedavno novoizabrano predsjedništvo Katedre Čakavskog
sabora Rab, na čelu sa mladom predsjednicom Tonkom Kavran, vrlo se
ozbiljno prihvatilo posla, te su u vrlo kratkom vremenu uz potporu Grada Raba i
Primorsko-goranske županije uspjeli organizirati ovaj zanimljivi znanstveni
skup.

Javnosti će se predstaviti desetak
predavača, redom sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, sa svojim znanstvenim
radovima, seminarima, referatima, a od kojih se mnogi odnose na lik i djelo
Marka Antuna de Dominisa, te se “Renesansa na Rabu” može
sagledati kao logičan nastavak znanstvenog skupa ” Život i djelo
Marka Antuna de Dominisa”.

Kalendar događanja