U sklopu promidžbe te akcije na riječkom Korzu je održan edukacijsko – promidžbeni program. Glazbenici su nastupili s instrumentima napravljenima od predmeta
koji su bačeni u otpad, a volonteri Udruge Žmergo održali su radionicu
izrade ukrasnih predmeta od raznih vrsta otpada. Predstavljena je i
izložba fotografija koje prikazuje kako  postupci ljudi utječu na floru i
faunu i kako se zagađuje okoliš.

“Zelena čistka” dio je svjetske akcije World Cleanup i
globalnog pokreta Let’s do it world!, a u prošle četiri akcije u
Hrvatskoj je u čišćenju divljih odlagališta sudjelovalo oko 200.000
volontera i prikupljeno je oko 18 tona otpada.