Bila je ovo prilika da mladi iz Rijeke, Opatije i Križevaca predstave projekte nastale u okviru ove aktivnosti. U sklopu projekta „Mislim, djelujem, odlučujem“ u 2023. godini u sva tri grada održane su „Akcije za 5!“ koje su obuhvatile više od 80 učenika i učenica križevačkih, opatijskih i riječkih srednjih škola i 14 volontera i volonterki u ulozi koordinatora i koordinatorica grupa.

Srednjoškolci su sami osmišljavali i na kraju odabrali najbolje projekte.

Završno događanje projekta „Mislim, djelujem, odlučujem“

Reproduktivno, mentalno i fizičko zdravlje u fokusu “Akcija za 5!”

Mladi Križevčani odlučili su u svom pobjedničkom projektu „Kak’ banana utječe na glavu“ staviti fokus na reproduktivno i mentalno zdravlje, mladi iz Opatije kao pobjednički projekt su odabrali „Okuse zdravlja“ čime su željeli informirati mlade o zdravoj prehrani te ih zainteresirati za veću fizičku aktivnost i osvijestiti kod njih važnost sistematskih pregleda, dok je riječki pobjednički projekt „Mladi za zdravlje“ fokus stavio na mentalno zdravlje s ciljem poticanja mladih da pobijede strah od traženja pomoći kada je njihovo mentalno zdravlje u pitanju.

Na završnom događanju u vijećnici sudjelovali su učenici pobjedničkih timova iz sva tri grada kao i predstavnici savjeta mladih gradova uključenih u projekt, a pozdravili su ih riječki gradonačelnik Marko Filipović i pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Grada Križevaca Sandro Novosel.

Završno događanje projekta „Mislim, djelujem, odlučujem“

Cilj je imati aktivne mlade građane

Gradonačelnik Filipović istaknuo je kako se potpisivanjem sporazuma o suradnji Savjeta mladih triju gradova željelo doprinijeti što kvalitetnijoj suradnji i razmjeni dobrih ideja.

Što se tiče Rijeke, željeli smo podijeliti svoje kvalitetne projekte u koje smo puno ulagali s drugima. Riječ je primjerice o „Akciji za 5!“, Građanskom odgoju, a u ovom kontekstu mogu spomenuti i Vijeće građana, projekt koji je pokrenut ove godine. Htjeli smo da se naša dobra praksa proširi, ali smo i sami htjeli usvojiti nečije druge dobre ideje i vjerujem da smo u ovim gradovima pronašli dobre partnere kada govorimo o projektima uključivanja mladih i procese donošenja odluka“, rekao je Filipović i naglasio izvrsnu suradnju s Udrugom Delta. Dodao je kako je uvjeren da je Rijeka u kontekstu procesa donošenja odluka najdemokratičniji grad u Hrvatskoj.

Puno vremena i financijskih sredstava je uloženo u razne projekte, a sve s ciljem da imamo aktivne mlade građane koji aktivno sudjeluju u procesu donošenja odluka, jer jedini ispravan način je da zajedno gradimo aktivnu građansku Hrvatsku“, rekao je Filipović.

Križevački pročelnik Novosel čestitao je svim sudionicima projekta koji su u proteklih godinu dana bili uključeni u proces.

Mladi moraju biti svjesni da kroz ovakve projekte mogu dobiti priliku doživjeti demokraciju, da vide da postoje mehanizmi koji im omogućuju da mijenjaju stvari nabolje. A to najbolje mogu ostvariti ako se aktivno uključe“.

Završno događanje projekta „Mislim, djelujem, odlučujem“

“Mladi imaju želju da ih se čuje”

Prema riječima Maše Cek iz Udruge Delta, brojna istraživanja pa i ono nedavno provedeno od strane Centra za demokraciju i pravo “Miko Tripalo” pokazala su da mladi u Hrvatskoj danas nemaju visoko mišljenje o demokraciji.

Istraživanja pokazuju kako naši mladi misle da je demokracija izopačena i lažna. Upravo iz tog razloga smatram da su ovakvi participativni projekti jako bitni kako bi vidjeli da postoje načini na koje se mogu uključiti u demokratske procese i kako mogu utjecati na stvari. Mladi imaju veliku želju da ih se čuje, da se uoče njihove potrebe, ali često ne znaju na koji način to ostvariti. I upravo tome služe i ovakvi projekti, da im se da glas“, rekla je Cek.

Dobru suradnju triju gradova naglasio je i predsjednik Savjeta mladih Grada Rijeke Luka Čanković koji je objasnio i kako je uloga savjeta mladih da budu spona između mladih i donositelja odluka.

Mi na neki način prenosimo ‘informacije s terena’, koji su interesi mladih, koji su im problemi, što bi željeli poboljšati. Provodimo razne projekte sa željom da se što više mladih uključi i da na taj način što je više moguće sudjelujemo u donošenju odluka koje nas se tiču“, završio je Čanković.

Projekt „Mislim, djelujem, odlučujem” – primjer dobre prakse

Projekt „Mislim, djelujem, odlučujem – jačanje participacije mladih kroz aktivno uključivanje u kreiranje i zagovaranje politika za mlade“ dugogodišnji je primjer dobre prakse direktne participacije mladih s donositeljima odluka, a koji Grad Rijeka provodi već 18. godinu, ove godine po prvi put kroz projekt (su)financiran od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Aktivnosti projekta obuhvaćaju sve važne dionike u zajednici, odnosno donositelje odluka, osobe koje rade s mladima i same mlade, a osmišljene su tako da se potiče kontinuirana suradnja među njima. Glavne aktivnosti uključuju trening za savjete mladih, edukacije za osobe koje rade s mladima, edukacije i izravan rad s mladima i aktivnosti dijaloga mladih i donositelja odluka.

Kalendar događanja