Tu studentsku manifestaciju organizirala je Katedra za fotografiju s Katedrom za grafičke komunikacije. Parnim godinama se održava bijenale plakata, a neparnim fotografije. Na natječaj se mogu javiti samo studenti fotografije ili studenti koji imaju predmet fotografija na svojoj visokoškolskoj instituciji, a njihov predmetni profesor mora odobriti slanje rada na natječaj. Na posljednji bijenale, održan koncem 2018. godine, stiglo je preko 3.500 radova sa svih kontinenata. Iako je riječ o studentskoj manifestaciji, nagrade su na profesionalnoj razini, tako da je prva nagrada 1.500 eura.

Radovi su iz redovne produkcije, što znači kako je riječ o zadacima koji se izvode u okviru predmeta posljednjih nekoliko studijskih semestara.

Po skidanju novosadske izložbe, ona se tradicionalno predstavlja publici u Rijeci i Banjoj Luci.

Izložba u Rijeci traje od 26. lipnja, a zatvara se 15. srpnja u 19 sati.