izdavacka akademija

Njih 35, tijekom sljedećih 6
mjeseci, potpuno će besplatno pohađati radionice iz izdavaštva, uredništva,
lekture, prijevoda, dizajna, marketinga i knjižarstva dok će stručnu praksu
odraditi u knjižari RiBook u Rijeci.

Edukaciju će provoditi
stručnjaci iz izdavaštva: Seid Serdarević (uredništvo), Mišo Nejašmić
(izdavaštvo), Zorana Jagodić (lektura), Lara Hölbling Matković (prijevod),
Aljoša Brajdić (dizajn), Zoran Medved (marketing) i Dražen Dabić (knjižarstvo).

Izdavačka akademija projekt
je Udruge Katapult osmišljen kako bi se mladim ljudima omogućila kvalitetna
edukaciju iz izdavaštva pod vodstvom stručnjaka, budući da u Hrvatskoj ne
postoji obrazovna institucija koja u cijelosti educira ljude za rad u toj
djelatnosti.

Podsjetimo, u svibnju je
Katapult objavio poziv mladim nezaposlenim osobama fakultetskog obrazovanja da
se prijave na Izdavačku akademiju. Ukupno je prijavljeno 132 kandidata, a
polaznici su izabrani uz  pomoć Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje.

Akademiju su upisali:
Vladimira Marinković, Vesna Podgorac, Doris Kramarić, Željka Horvat Čeč,
Kristina Smoljanović, Andreja Brusić, Iva Lulić, Tea Marković, Mirela Fuš,
Sanja Lakić, Tamara Krebelj, Mak Krajina, Ema Čišić, Siniša Plastić, Sarag
Sharpe, Sanja Rabar, Ana Ružić, Kristina Babić, Mladen Marinac, Nikica Karas,
Bojan Bogadek, Ana Bukvić, Arijana Ančić, Saša Marcan, Maša Drndić, Nebojša Trajković,
Mauro Maršanić, Hana Juras, Katarina Kotlar, Martina Ušljebrka, Barbara
Kolacio, Izabel Dejhalla, Marijana Rebac, Kristina Đoja i Antonela Maračić.

Po završetku edukacije
polaznici će biti osposobljeni za rad u izdavaštvu i time konkurentniji na
tržištu rada, ali i zanimljivi potencijalnim poslodavcima – izdavačima.

Projekt “Izdavačka
akademija” apliciran je na natječaj “Mladi na tržištu rada” u
okviru programa Europske unije za Hrvatsku IV. Komponente IPA-e – Razvoj
ljudskih potencijala, a provodi se u partnerstvu s Primorsko-goranskom
županijom, Gradom Rijeka i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, područnom
službom Rijeka.