Druga izvedba nove predstave Žaka Valente i Trafika „Travelogue“ izvedena je 11. listopada u HKD-u na Sušaku, u sklopu festivala suvremenog plesa i pokreta „Periskop“. Ishodište projekta nalazi se u susretu izvođačkog tima koji se sastoji od mladog i starijeg izvedbenog para. „Travelogue“ otvara niz intrigantnih pristupa istraživanju plesnog nasljeđa, kao i mehanizma pamćenja, pohranjivanja, ali i predviđanja budućnosti plesa.

Uz Žaka Valentu, koautori i izvođači su Toni Flego, Iva
Nerina Sibila, Žak Valenta i Eleonora Vrdoljak. Za glazbu i zvuk zaslužan je Dušan
Maksimovski, a za vizualnu opremu predstave Lara Badurina i Dajana Jurman Osip.

Više u prilogu.