Visina stipendije za učenike srednjih škola iznosi 200 eura mjesečno, odnosno 280 eura mjesečno za studente, te će se isplaćivati temeljem sklopljenog ugovora u razdoblju od 1. listopada 2023. do 30. lipnja 2024. godine.

Uvjeti za prijavu na natječaj su sljedeći:

  • da su kandidati redovni učenici srednje škole, odnosno studenti visokoškolske ustanove,
  • da imaju prosjek ocjena do sada završenih razreda srednje škole (za učenike prvog razreda srednje škole računa se i prosjek ocjena od petog do osmog razreda osnovne škole) ili položenih ispita ne manji od 4.5, odnosno adekvatan postotak usvojenog znanja u skladu s ECTS bodovnim sustavom i to za svaku akademsku godinu, s postotkom usvojenog znanja iznad 90%
  • za studente prve godine preddiplomskog studija računa se i prosjek ocjena srednje škole, uspjeh na ispitima državne mature i ocjene do trenutka prijave, a za polaznike prve godine diplomskog studija prosjek ocjena na preddiplomskom studiju i ocjene do trenutka prijave.
  • da nisu ponavljali školsku, odnosno akademsku godinu.

Zahtjev za stipendiju i s dokazima o upisanoj srednjoj školi ili fakultetu, ocjenama i motivacijskim pismom, podnosi se poštom ili osobno na adresu Zaklade, Strossmayerova 26, 51000 Rijeka uz naznaku „za natječaj“ ili na email Zaklade: info@zaklada-dr-viktor-ruzic.hr.

Rok prijave

Rok za predaju prijava je do 10. listopada, 2023. godine. O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni u roku od 10 dana od dana isteka roka za prijavu.

Više informacija dostupno je na poveznici: https://www.rc-rijeka.hr/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-2324/

Izabrani stipendisti Zaklade dr. Viktor Ružić, temeljem članka 16. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku za dodjelu sredstava kojima se ostvaruje svrha Zaklade „Dr. Viktor Ružić“, sklapaju ugovor sa Zakladom o međusobnim pravima i obvezama.

Zaklada “Dr. Viktor Ružić” osnovana je 2002. godine te od tada djeluje s jedinstvenim ciljem, a to jest promicanje općekorisnih i društvenih ciljeva. Ona je rezultat plemenite i humane nakane njenih osnivača i u funkciji je ostvarivanja kako ciljeva rotarijanskog pokreta općenito, tako i članova obitelji Ružić koji su je uz članove Rotary kluba Rijeka osnovali.

Dr. Viktor Ružić (1893-1976), sin je Gjure Ružića (1834-1922), čovjeka koji je od nadničara postao jedan od najbogatijih ljudi na Sušaku u Austro-Ugarskoj, odnosno Kraljevini SHS, tvorničara, graditelja Sušaka, mecene, podupiratelja hrvatskih nacionalnih vrijednosti i obiteljskog čovjeka.