Grad Rijeka je u suradnji s partnerima osnovao dva centra kompetencija, za inovacijske projekte u IT sektoru te u području brodograđevne industrije, koji su tijekom protekle i ove godine pripremili 12 projekata za sufinanciranje iz EU fondova u vrijednosti od 183 milijuna kuna, rečeno je na gradonačelnikovom kolegiju.
Tina Ragužin i Damir Medved, članovi uprava tvrtki CEKOM
Brodogradnja i Smart RI

Naime, nakon što su na prošlotjednom gradonačelnikovom
kolegiju podnesena su izvješća o poslovanju većine komunalnih i trgovačkih
društava u (su)vlasništvu Grad Rijeke, na ovotjednom sastanku prihvaćena
izvješća o radu triju društava koja su svoj rad započela u protekloj godini.
Radi se o dvije tvrtke koje su osnovane s ciljem vođenja centara kompetencija
te tvrtki Rijeka 2020, osnovanoj s ciljem provođenja projekta Rijeka – Europska
prijestolnica kulture 2020. godine.

Nove tehnologije i povećanje konkurentnosti brodogradnje

Grad Rijeka je još 2015. godine pokrenuo inicijativu za osnivanje
centara kompetencija u području tzv. pametnih gradova i brodograđevnoj
industriji te je u suradnji s partnerima, odnosno predstavnicima gospodarstva,
ali i znanstveno-istraživačkim organizacijama osnovao tvrtke Smart RI i CEKOM
Brodogradnja. Kako su kazali članovi Uprave dviju tvrtki, Damir Medved i Tina
Ragužin, tvrtke će se u potpunosti financirati iz sredstava EU fonda
namijenjenog upravo razvoju centara kompetencija te djelomice iz sredstava
partnera, tako da njihovo financijsko poslovanje neće biti na teret gradskog
proračuna. U tvrtkama u 2016. godini nije bila zaposlena niti jedna osoba, već
su sve poslove obavljali članovi Uprave bez naknade, a tvrtke će početi
funkcionirati onog trenutka kad budu odobrena EU sredstva.

Konzorcij okupljen oko Centra kompetencija za pametne
gradove prijavio je na natječaj za dodjelu sredstava projekte ukupne
vrijednosti 152,9 milijuna kuna, od čega je očekivano sufinanciranje iz EU
sredstava 108,7 milijuna kuna, a rezultati 
trebali bi biti poznati krajem godine. Za sufinanciranje je prijavljeno
šest projekata, usmjerenih unapređenju kvalitete života građana uvođenjem
„pametnih“ rješenja u upravljanje gradskom infrastrukturom. Primjerice,
razvijanjem novih tehnologija namjerava se za čak 40 posto povećati
učinkovitost prometa ili pak unaprijediti upravljanje komunalnom
infrastrukturom izradom integriranog katastra.

Konzorcij okupljen oko projekta Centra kompetencija za
unaprjeđenje kvalitete u brodograđevnoj industriji prijavio je projekte ukupne
vrijednosti 30 milijuna kuna, od čega je očekivano sufinanciranje iz EU
sredstava 20,3 milijuna kuna, a trenutno se čekaju rezultati drugog kruga
prijava. Za sufinanciranje je također prijavljeno šest projekata, čiji je cilj
razviti nove proizvode i tehnologije te ih uspješno komercijalizirati.

Rijeka 2020

Tvrtka Rijeka 2020, osnovana u svibnju 2016. godine od
strane Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, tijekom protekle godine
također nije imala zaposlenika, već su svi projekti vođeni pod kapom Odjela za
kulturu. Kako je kazala direktorica Emina Višnić, koja je funkciju preuzela s
prvim danom ove godine, u protekloj godini društvo je imalo prihode u iznosu od
322 tisuće kuna te ostvarilo gubitak u iznosu od 29 tisuća kuna, koji će se
pokriti iz temeljnog kapitala. Veći dio rada tvrtke odnosio se na pripremne
aktivnosti vezane uz provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture
2020., koje su uključivale pripremu kulturnog programa, komunikacijske i
marketinške aktivnosti, pripremu projekata za privlačenje sredstava iz EU
programa i fondova; aktivnosti međunarodne suradnje i umrežavanja, kao i
različite organizacijske aktivnosti.