Međunarodni dan kratke priče

Tea Tulić, Enver Krivac, Zoran Žmirić, Zoran Krušvar,
Kristina Posilović, Moris Mateljan i Petra Čargonja su redom nagrađivane,
hvaljene i cijenjene autorice i autori koji se okupljaju oko zajedničkog bloga http://pokojni.blogspot.com/.

Svoj status dokazali su i ovog puta, uspjevši (unatoč
neugodno visokoj temperaturi) privući za riječke prilike neobično brojnu
publiku u prostor Ex librisa. Time je uspješno pobijena teza da u Rijeci ne
postoji interes za književna zbivanja pa možemo očekivati da se slična druženja
ponove. Oni koji su ovo zbivanje propustili mogu samo žaliti i čekati novu
priliku, a mi dotle donosimo nekoliko ulomaka iz pročitanih priča: