Osmu godinu za redom, Udruga za razvoj civilnog društva Smart, u suradnji s Primorsko-goranskom županijom i Gradom Rijekom raspisuje natječaj za nagradu

Cilj simpozija je povećanje broja mladih uključenih u volonterski rad
na području Primorsko-goranske županije kroz podizanje svijesti studenata
Sveučilišta u Rijeci o važnosti i vrijednosti volonterstva i povezivanje
organizacija koje u svoj rad uključuju volontere sa studentima.

Kroz četiri tematske sekcije, Volontiranje
u relaciji razvoja kompetencija studenata, Postojeći okvir za razvoj volonterskih aktivnosti, Volontiranje u zdravstvenim ustanovama –
Zdravstvena ustanova kao organizator volontiranja i Primjeri volonterskih programa, sudionici su imali prilike čuti
pozvane predavače kao i izlaganja studenata.

Budući da je volontiranje jedan od oblika iskustvenog učenja i
stjecanja novih znanja, vještina i kompetencija, a sudionici Simpozija su bili
studenti, Simpozij je posebno bio usmjeren na razvoj kompetencija kroz
volontiranje. Također, budući da su zdravstvene ustanove u vrlo rijetkim
slučajevima otvorene za uključivanje volontera, naglasak je stavljen i na
volonterske programe koji se odvijaju u zdravstvenim ustanovama, a provode ih
volonteri različitih udruga.

Na Simpoziju su predstavljeni i primjeri volonterskih iskustava
studenata, usmjereni na stjecanje kompetencija kroz volontiranje kao i na
volontiranje u zdravstvenoj skrbi.

 

Simpozij je sufinanciran sredstvima
Studentskog zbora Sveučilišta u
Rijeci i Ministarstva socijalne politike i mladih, a održao se kao dio aktivnosti nacionalne manifestacije Hrvatska
volontira,
koju organizira Hrvatska
mreža volonterskih centara, s ciljem promocije volonterstva. Udruga SMART –
Volonterski centar Rijeka je suosnivačica i članica HMVC-a i suorganizatorica
manifestacije Hrvatska volontira.