Nexpo 2013

Na otvorenju sajma, prisutne su pozdravili gradonačelnici
gradova domaćina, Rijeke i Opatije, ministar uprave Arsen Bauk, te prvi
dopredsjednik NALAS-a, ujedno i predsjednik Udruge općina u Hrvatskoj te
načelnik Općine Lukač Đuro Bukvić. NALAS je krovna organizacija, međunarodno udruženje
gradova i općina Jugoistočne Europe. Kako je izgledalo otvorenje i što se može vidjeti na sajmu,
doznajte iz priloga.