teresa forcades u art kinu

Teresa Forcades čuvena je aktivistica i jedna
od ikona europske ljevice. U svom se radu bavi propitivanjem uloge kršćanstva u
odnosu na socijalne probleme, feminizmom s naglaskom na kritiku uloge žena u
Crkvi, kao i drugim temama. Posebno se ističe svojom oštrom kritikom
kapitalizma, što je bila i okosnica njenog izlaganja u Rijeci. Forcades je
iznijela i argumentirala stav kako je kapitalizam sustav koji potire slobodu,
počiva na neravnopravnosti i eksploataciji te je kao takav neprihvatljiv prema
kršćanskoj doktrini.

Nakon izlaganja, Teresa Forcades odgovarala je
na pitanja koja su joj postavljali Zoran Grozdanov i Nebojša Zelić, a uključila
se i publika. Argumenti koje je Forcades iznijela popraćeni su aplauzima i
odobravanjem publike. Predavanje je održano na engleskom jeziku, a nekoliko
isječaka možete vidjeti u prilogu: