Priroda društva, Davor Suhan

Razlog tome leži u
činjenici da su moderni kršćani sve manje podložni utjecaju službenog crkvenog
nauka. Ovom trendu najviše pridonosi porast broja vjernika koji u pogledu shvaćanja
vlastite vjere masovno napuštaju  srednji
vijek i sele se u 21. stoljeće.  

Prije nego se upustimo u bilo kakva kritička razmišljanja o ovoj
tezi, treba svakako ( i to jednom za svagda) dobro utvrditi jednu sasvim nepobitnu
istinu:

Suština kršćanske vjere je u osjećaju bezuvjetne božanske ljubavi naspram svakog ljudskog bića.
U onome trenutku kada kršćanski vjernici ovu činjenica izgube iz vida i
percepciju vlastite pažnje usmjere na neki drugi osjećajni ili racionalni
aspekt međuljudskih odnosa, prestaje priča o duhovnom nauku Isusa Krista i počinje
podjela na vjerske sekte. U metafizičkoj matrici uzroka i posljedica,  linija ovog profinjenog ljudskog osjećaja je
suptilna duhovna granica koja zemaljske prostore cijeloga svijeta dijeli na prostore
mira i rata, ovisno o tome na kojem  prostoru se ljudi ravnaju prema srcu, a na
kojem prema umu.

Razlika je ogromna. Svi zakoni srca imaju samo jednu riječ, i zato
je osjećaj slobode neizreciv; dok su zakoni uma daleko rječitiji, i bilježe
na  tisuće stranica sitno kucanog teksta
kojim se pobliže opisuju prava naroda i nacionalnih manjina, prava krštenih i
nekrštenih, prava istospolnih i raznospolnih parova…itd.  U toj dimenziji ljudske svijesti sve granice “ljubavi” striktno su ucrtane u svaki
segment ljudskog života i ne mogu se širiti bez novih zakona i propisa koji se
donose po strogoj demokratskoj proceduri – sukladno Ustavu.

Bilo bi pogrešno reći da to nije ispravno; naprotiv, sa te strane granice
drugačije se i ne može. Tako je u svakoj zemlji gdje um caruje, a snaga klade
valja. A tako je, naravno, i kod nas; što je legalno i legitimno (bez ikakve
sumnje), i o tome nitko ne spori.  No
prestanimo se onda zavaravati mišlju da živimo u kršćanskoj kulturi koja po
svojoj definiciji pripada samo prostoru srca – uvjetovana jednim jedinim
Zakonom, opisanim u jednoj jedinoj riječi koja  je ljudskom raciju  uvijek bila nepoznata.

Nećemo je naći ni u Crkvama, ni u svetim knjigama… A osnovano se
sumnja da je čak ni jedan rimski papa nikada nije uspio do kraja spoznati, o
čemu je u svoje vrijeme i đakovački biskup Josip Juraj Strossmayer nešto dao
naslutiti kada je javno posumnjao u njihove duhovne kvalitete, što i sama povijesna
isprika pape Ivana Pavla II. potvrđuje u dobroj mjeri.

Razumijevanje ove duhovne istine pomaže nam sagledati problem u
korijenu, i već sama spoznaja da se veliki dio vjernika opire ostati u vremenu
kada se nije smjelo reći da se Zemlja okreće oko Sunca, ulijeva veliku nadu u
konačno spasenje svih ljudi – poglavito onih manjinskih skupina kojima zbog
njihove različite seksualne orijentacije (u odnosu na većinu)  prijeti javno spaljivanje.

Koga ljubi Ivana Orleanska, s kime spava i za koga će se udat – meni
je potpuno svejedno, i Bogu hvala da od cirka  četiri milijuna registriranih kršćana sa
pravom glasa u ovoj lijepoj zemlji samo deset posto misli drugačije.

Doduše, nije ni to mala brojka… dapače, sasvim dovoljno za
napraviti lomaču…ali nadajmo se ipak nedovoljna za potpaliti vatru.

Kalendar događanja

Projekcija
 • 01.12.
 • (19:00)

Avi Mograbi u Art-kinu: Razgovor s redateljem i projekcija filma

Projekcija povodom Međunarodnog dana solidarnosti s narodom Palestine, a po završetku projekcije održat će se razgovor s redateljem ...

Detaljnije

Izložba
 • 01.12. – 07.12.
 • (12:00)

Izložba fotografija osoba s invaliditetom “Želim raditi!”

Izložba Društva za istraživanje i potporu u sklopu kampanje senzibiliziranja poslodavaca i drugih dionika na mogućnost rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom...

Detaljnije

Festival
 • 02.12.
 • (11:00)

20. i-Fest u HKD-u na Sušaku

Festival stvaralaštva i postignuća djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom koji se održava u sklopu projekta „Rijeka – Zdravi grad...

Detaljnije

Koncert
 • 02.12.
 • (20:00)

Pankrti – Live in Palach

U sklopu Adventske turneje 2022, Pankrti će proslaviti 45 godina karijere promocijom novog koncertnog albuma “Turneja pomirenja/Live in Zagreb 1985”....

Detaljnije

Razgovor
 • 07.12.
 • (16:00)

„Živa knjižnica – ne sudi knjige po koricama“ u Narodnoj čitaonici

Živa knjižnica sastoji se od osoba marginaliziranih u našem društvu, čija su životna iskustva možete saznati bez straha i srama u direktnom kontaktu...

Detaljnije

Okrugli stol
 • 08.12.
 • (13:00)

Položaj mladih u društvenom životu kroz djelovanje tijela savjeta mladih

Europe Direct Rijeka, u suradnji sa Savjetom mladih Grada Rijeke, organizira okrugli stol pod nazivom Položaj mladih u društvenom životu kroz djelovanje tijela savjeta mladih...

Detaljnije