Abeceda kapitala

Kremansko proročanstvo

Dva nepismena srpska
seljaka, Miloš i Mitar Tarabić sredinom 19. stoljeća predvidjeli su budućnost u
mnogim segmentima. Na sreću, bio je tu lokalni prota, odnosno velečasni, koji
je sve vrijedno zapisivao. Da pročitamo njihove riječi o ratnim
zbivanjima na ovom području:

“…Srbi će se naći na
granici, ali neće znati stati. Cijeli svemir će ih moliti da se smire i čuju
glas dobrote u svojim srcima, ali neće otvoriti ogledala svoje duše. Neće
poslušati zakon životnog smisla. Mržnja će se pretvoriti u besmisao, izbit će
rat. Sile koje će ratovati imat će veliko znanje, borit će se i na zemlji i u
zraku i na vodi. Iznad ove zemlje vodit će se rat u zraku.”

Djeluje poznato? Da,
Tarabići su u svojim proročanstvima vrlo precizno nagovijestili i ubojstvo
kneza Obrenovića 1868. godine, Prvi svjetski rat, atentate na Stjepana Radića,
Drugi svjetski rat, Užičku republiku, dolazak Tita na vlast, pa čak i raspad
druge Jugoslavije, odcjepljenje Slovenije i Hrvatske.

Još niste uvjereni?
Analizirajmo dalje. Tarabići su predvidjeli i UN, vrlo precizno i zanimljivim
riječima:

“Ondakar će biti mir, a
čitavim svijetom iznići će nove države, crne, bijele, crvene i žute. Izabraće
se jedan izborni sud, te neće dati da ljudi ratuju jedni protivu drugih. Taj
izborni sud će biti nad svijem carevima. Tamo đe se rat pojavi, Sud će
presuđivati i zavoditi ljubav i slogu, umesto omraze i klanja. Taj koji budne
doživio to vrijeme, biće srećan i presećan. Proći će podosta godina pa će neki
carevi, mali i velikacki, prestati da poštivaju taj Sud, ali će jopet imati
obzira prema njemu, bar riječima. A pri tom će raditi ono što im je
volja…”

Ako još uvijek niste
uvjereni pročitajte što u proročanstvima piše dalje. Mislim da nećete imati
problema prepoznati ličnost o kojoj se radi:

“Srbija će najbolje
živjeti kada se na njeno prestolje popne čoek plavijeh očiju, na bijelome
konju, koji budne u Srbiju došao i doneo neku novu vjeru. Taj što se na naše
prestolje popne, biće dugovječan i krepak, te će umrijeti oko svoje stote
godine. On će voljeti mnogo da lovi, te će u jednome lovu, nehotice pasti sa
svoga konja bijelca i nogu izgubiti. Od toga gubitka noge će i umrijeti, a ne
od starosti svoje. Poslje njega, doći će da vlada našom carevinom nekakva
komisija, ali više neće biti nako kako je bilo.”

Jesmo li sad manje skeptični
prema Tarabićima? A što su rekli o velikoj kutiji koju svatko od nas danas ima
u dnevnom boravku?

“Napraviće čoek sanduk i u njemu će biti neko
sokoćalo sa prikazama, a da neće umijeti sa mnom mrtvim da besjedi, brez obzira
što će to sokoćalo biti blizu ovome drugome svijetu ko vlas do vlasi kose na
svijem ljudskim glavama. Uz pomoć toga sanduka sa sokoćalom čoek će moći da
vidi šta se svudje na ovome zemaljskome saru čini. Moći će odavle iz Kremana da
vidi šta se tamo iza sedam gora i sedam mora čini, a da za mene raba božijeg,
što vas vako u snu i javi mrtav pohodim i što sam vam vako blizu neće htjeti ni
da zna, ni da sazna.”

Rukopis proročanstava je
zbog svog sadržaja gotovo sve vrijeme bio zabranjen za objavljivanje. Sudbina
originalnog rukopisa, odnosno male bilježnice danas je neizvjesna. Po nekim
informacijama strogo se čuva u arhivu srpske akademije
znanosti i umjetnosti, prema drugoj u posjedu je Dejana Malenkovića,
praunuka prote Zaharije, a prema trećoj verziji Tito je osobno dao da se rukopis
zacementira u temelje jednog vojnog objekta u Beogradu.

 

Sigurnost proročanstva

Nisu baš sva proročanstva
toliko precizna. “Društvo za istraživanje paranormalnih pojava” objavilo je da
se od 140 prognoza raznih modernih proroka za 2009. godinu niti jedno nije
obistinilo. Čitači listića čaja i ploča za gatanje predvidjeli su ubojstvo
Baracka Obame i teroriste u njemačkim gradovima Frankfurtu i Berlinu. Osim toga
vidovnjaci su predvidjeli da neće doći do finala Svjetskog nogometnog prvenstva
koje se ipak održalo u Južnoafričkoj Republici. Moguće da organizatori nisu
čitali proročanstva.

 

 

Baba Vanga

Umrla prije 14 godina,
slijepa bugarska proročica Vangelia Gušterova, poznatija kao Baba Vanga,
zahvaljujući Internetu poznata je po cijelom svijetu. Vrlo precizna
proročanstva, sa točnim godinama predviđanja, djeluju prijeteće. “Strava,
strava! Američki blizanci past će nakon što ih napadnu čelične ptice, vukovi će
zavijati u grmlju, nevina krv bit će prolivena.” Vidovnjakinja je
predvidjela napad na Svjetski trgovački centar 11. rujna 2001. Baba Vanga
„vidjela“ je događaje sve do 3793. godine, no pogledajmo samo stotinjak
godina unaprijed:

 

2010. – Početak 3. svjetskog
rata. Rat će početi u studenome 2010. i završit će u listopadu

2014. Počet će kao običan
rat, zatim će biti upotrebljeno prvo nuklearno, a zatim i kemijsko oružje.

2011. – Kao rezultat radioaktivnih
padavina, na sjevernoj polutci neće ostati ni životinja ni biljaka. Muslimani
tada počinju kemijski rat protiv preostalih Europljana.

2014. – Većina ljudi patit
će od čireva, raka kože i drugih kožnih bolesti (kao posljedica kemijskog rata)

2016. – Europa je skoro bez
ljudi

2018. – Kina postaje nova
svjetska sila. Zemlje u razvoju prestaju biti eksploatirane i postaju
eksploatatori

2023. – Orbita Zemlje se
neznatno mijenja

2025. – Europa je i dalje
jako slabo naseljena

2028. – Stvaranje novog oblika
energije (vjerojatno kontrolirana termonuklearna reakcija). Glad postupno
prevladava. Svemirski brod s ljudskom posadom polijeće prema Veneri.

2033. – Polarni led se topi.
Nivo oceana raste

2043. – Procvat svjetske
ekonomije. Europom vladaju muslimani.

2046. – Svi ljudski organi
mogu se uzgajati. Zamjena organa postaje jedno od najboljih metoda liječenja.

2066. – Za vrijeme napada na
muslimanski Rim, SAD koriste novi oblik oružja – klimatsko. Dolazi do naglog
zahlađenja

2076. – Besklasno društvo
(komunizam)

2084. – Oporavak prirode

2088. – Nova bolest se
pojavila – starenje za nekoliko sekundi

2097. – Brzo starenje
pobijeđeno

 

 

Hopi Indijanci

Dolaskom bijelog čovjeka na
Američki kontinent nestala su mnoga indijanska plemena. Nemojmo ovom prilikom
ulaziti u dominaciju bijelog čovjeka, njegove vatrene štapove i otimanje zemlje
kvalitetnim civilizacijama koja (na žalost?) nisu razvijala načine ubijanja i
klanja već života u skladu sa prirodom. Hopi indijanci uspjeli su u manjim
skupinama pobjeći u nepristupačne predjele, te na taj način spasiti makar manji
dio svojih drevnih spoznaja. Šezdesetih godina prošlog stoljeća američki
povjesničar i antropolog Frank Waters proučavao je život američkih Indijanaca.
Bio je prvi bijeli čovjek kojemu su Hopi Indijanci dopustili da se približi
njihovom plemenu, te se upozna sa njihovim običajima, jezikom, legendama i
ritualima. Svoja saznanja objavio je u knjizi „The Book of the Hopi“.

Prema legendama i vjerovanju
Hopi Indijanaca, ljudi na Zemlji će živjeti u ukupno devet svjetova. Prvi
svijet, koji je Bog stvorio u kojem svi ljudi žive u miru, govore jednim
jezikom i u harmoniji su sa prirodom. Međutim ljudi su ubrzo taj svijet
pokvarili, jer su svoje duhovne sposobnosti koristili za svoje interese. Taj
svijet Bog je uništio velikim zemljotresima. Spasio je tek mali broj ljudi, te
su oni prešli u Drugi svijet koji je potom nastao. Neko vrijeme i taj svijet je
opstao, sve dok se ljudi opet nisu pokvarili. Tada je Bog poslao na Zemlju
ledeno doba. Preživjela je mala skupina ljudi, koji su nastavili živjeti u
Trećem svijetu. Taj svijet je dosta dugo trajao i u njemu su ljudi ostvarili
značajan tehnološki napredak. Međutim i ovaj svijet je bio uništen, jer su se
ljudi odavali velikim porocima. Ovaj put Bog je na Zemlju poslao veliki potop.
Mali broj dobrih ljudi preživio je i nastavio živjeti u Četvrtom svijetu. To je
ovaj naš svijet. Dakle, mi živimo u Četvrtom svijetu i to pri samom njegovom
kraju, jer ljudi ovog svijeta već dugo uništavaju sve oko sebe.

 

Ji Đing

Osim što čitamo poruke
proroka zahvaljujući drevnoj istočnjačkoj vještini možemo i sami postati
proroci. Što je Ji Đing ? Prije tri tisuće godina kineski su redovnici prilikom
prinošenja obredne žrtve primijetili da se u nekim slučajevima našao trag među
kostima spaljene životinje, koji su mogli razumjeti kao odgovor neba na prinošenu
žrtvu. Kako je izgledao taj trag i da li se to zaista dogodilo prije tri tisuće
godina, teško je reći. Bilo kako bilo ostala je ideja o izravnoj komunikaciji
između neba i zemlje putem vatre odnosno dima kao posrednika. Isti su
redovnici, ili su to možda bili neki iz kasnijih vremena, primijetili da se
žrtva prihvaća u jednom vremenu, dok se u drugom ne prihvaća. Ovo prihvaćanje
žrtve nije imalo nikakve veze s veličinom žrtve. Bila je to sljedeća ideja koju
je trebalo više istraživati. Ove dvije ideje temelj su Ji đinga.

Ji Đing konzultiramo
postavljanjem pitanja. Tijekom dužeg vremena prakticiranja Ji đing će u našoj
svijesti stvoriti virtualni prostor za razgovor. Evo kako se to događa. Skup od
šest crtica na papiru koje predstavljaju lik heksagrama odgovaraju nam pomoću
slika pohranjenih u tekstu knjige. Taj je tekst praslika. Da bismo razumjeli
dobiveni odgovor morat ćemo stvoriti intimne slike po arhetipskome predlošku u
knjizi. Znači sva naša iskustva u radu s Ji đingom metaboliziraju se i tvore
naše intimne slike teksta. Tako dobivene slike aktivirat će se u našoj svijesti
svaki put kad dobijemo odgovarajući heksagram ili promjenjivu crtu u našem
odgovoru podižući unutarnju viziju odgovora.

HEKSAGRAMI ji djingAmerički istraživač Terence
McKenna bio je jedan od onih koji su proučavali Ji Đing. Vidio je da sustav od
64 heksagrama možemo primijeniti na povijesne događaje, odnosno izradio je
grafikon gdje povijesne događaje predstavljaju pojedini heksagrami, a ispod
krivulje s događajima ucrtao je vremensku crtu. Iz navedenog je pročitao da se
povijest ponavlja u ciklusima od 64 godine. Nakon toga obradio je jedan veliki
ciklus od 3600 godina. Kao početnu godinu uzeo je 1588. pr n. e. koja je prema
kineskim zapisima predstavljala početak velikog povijesnog ciklusa. Na tom
grafikonu  precizno su se poklapali svi
važni svjetski događaji i datumi kad su se zbili (propast rimskog carstva,
svjetski ratovi i drugo…). Međutim, na mjestu gdje je ciklus završavao,
grafikon je bio točno na nuli, a datum je bio – 21.12. 2012.! McKenna se pitao
što bi se tada moglo dogoditi, dok jedan prijatelj, koji je bio upućen u
mayanski kalendar nije rekao da za tu godinu Maye predviđaju kraj svijeta. Tako
i Ji Đing potvrđuje ono što nam predviđa mayanski kalendar te i druga
proročanstva za 2012. godinu.

(više informacija)

 

Proročanstva
i ekonomija

Gdje se u cijelu ovu temu ubrajaju ekonomska
proročanstva? Uzeti ćemo primjer inflacije koji se spominje u knjizi
„Ekonomija“ Samuelsona: “Zašto inflacija ima tako jaku inerciju ili zamah?
Odgovor je da se pretežan broj cijena i nadnica određuje uz pogled na buduće
ekonomske uvjete. Kad cijene i nadnice brzo rastu i kada se očekuje da će se to
nastaviti, poduzeća će i radnici nastojati ugraditi tu brzu stopu inflacije u
svoje odluke o cijenama i nadnicama. Očekivanja su da će inflacija biti visoka
ili niska samoostvariva proročanstva.”

Kao primjer možemo uzeti i najavu političara o
dolasku svjetske ekonomske krize u Hrvatsku nekoliko godina prije nego što je
realno i došla. Samim tim pokrenut je okidač problema, pala je vrijednost rada,
počela su otpuštanja, povećale su se kamatne stope – jer kriza stiže, povećale
su se cijene – jer je kriza pred vratima i desilo se. Velika svjetska kriza
zahvatila je Hrvatsku, iako mi realno nismo niti jednoj svjetskoj velesili
konkurencija niti posebno zanimljivo tržište. Ako pratimo krivulju kriznih
situacija proteklih sto godina vrlo lako možemo predvidjeti buduće krizne
godine. Dakle, predviđanja u ekonomiji vezana su uz statistiku i matematiku, pa
se niti jedan veliki svjetski „vidjelac“ nije usudio predviđati ekonomske krize
budućnosti. A ako je i pokušao predviđanja su prilično rastezljiva i mogu se
lako odnositi na bilo koji period ili zonu.

Kada smo to u Hrvatskoj živjeli, a da nije bilo
krize? Do ove velike svjetske, tijekom mog života prošli smo kroz tri krize (možda
i više). I sad se pitam, zašto u zemlji 
koja ima šume, more, zemlju za sadnju, pašnjake, ovce, krave, ribe, soli
i to u dovoljnim količinama za ugodan život, a da ne spominjemo ogromnu
količinu nezaposlenih koji sve to mogu održavati, pa zašto u toj i takvoj
zemlji uopće govorimo o krizi? I neuspješnim političarima koji nam prijete krizom?
Gledajmo iskreno, uz ovakve prednosti koje globalno imamo samo potpuno
nesposoban i lijen narod nema šanse uspjeti. Za to nije potrebno biti prorok.

 

I za kraj… (svijeta?)

Zanimljivost svih
proročanstava je u tome što su u pravilu katastrofična. Znači li to da se
svijetu i nama nikako ne piše dobro ili da karakterno bolje reagiramo na
negativnu informaciju nego na pozitivnu? Ili rješenje ovoga treba tražiti u
vremenu u kojem su „vidjeoci“ živjeli? Gledajući s vremenskim odmakom, svi su
živjeli u teškim vremenima, te su možda utjehu nalazili u predviđanju onog još
goreg.

Pa zar i danas ne izgovaramo
izmišljene uzrečice: „Bit će još gore.“ „Nikad neće biti dobro.“ „Ovdje nikad
nije bilo dobro.“ „Sad je dobro, problemi tek dolaze.“ I koristeći uzrečice bez
ikakvog smisla i potrebe šaljemo sami sebi signal problema i negativnosti. Već smo
na pola puta da postanemo proroci. Još koja dodatna vizija u snovima i evo…
Legenda se rodila. Uz dužno poštovanje svim prorocima i njihovim proročanstvima
osobno više volim vjerovati da je jedna od proročkih istina zapisana u Bibliji.
Gdje vrlo precizno i jasno piše: „Dogodit će se prema Vašem vjerovanju.“ Ili
kako je to rekao Goethe: “Tko se sam ne smatra najboljim, ne može se
ubrajati u najbolje.“ Zato, vjerujmo u dobro.

Kalendar događanja

Festival
 • 12.09. – 19.09.
 • (19:30)

14. vRIsak – riječki sajam knjiga i festival autora

14. Vrisak održat će se od 12. do 19. rujna na nekoliko lokacija, a donosi tridesetak događanja uživo, niz digitalnih programa i nekoliko okruglih stolova...

Detaljnije

Projekcija
 • 14.09. – 18.09.
 • (21:00)

History Film Festival u Art-kinu

Svečano otvorenje History Film Festivala u Art-kinu održava se 14. rujna u 21 sat, nakon čega slijedi projekcija novog filma Branka Schmidta "Demo", uz gostovanje filmske ekipe. ...

Detaljnije

Izložba
 • 14.09. – 25.09.
 • (19:00)

„Floating Garden“ Maje Strgar Kurečić u Galeriji Principij

Serija fotografija „Floating Garden“ zagrebačke fotografkinje Maje Strgar Kurečić, koja je osvojila brojne prestižne svjetske nagrade, postavlja se u Galeriji Principij...

Detaljnije

Festival
 • 17.09. – 19.09.
 • (18:00)

24. Rikon u Art-kvartu “Benčić”

Riječka konvencija fantastike u svom 24. izdanju donosi tri dana bogatog sadržaja ljubiteljima fantastike, znanosti, društvenih igara, kvizova i kreativnih radionica svih uzrasta....

Detaljnije

Književni susret
 • 23.09.
 • (19:00)

Knjiga na nezgodnim mjestima: Jasen Boko u Omišlju (s naftnim terminalom u pozadini)

Gradska knjižnica Rijeka najavljuje druženje s Jasenom Bokom, poznatim hrvatskim putopiscem i dramaturgom...

Detaljnije

Predstava
 • 23.09.
 • (20:00)

Komedija “Jel’ tako, Zorane?” dolazi nasmijati Riječane

Kazalište Moruzgva ponovno gostuje u Rijeci, ovoga puta sa svojom najnovijom predstavom nastalom u koprodukciji s Kazalištem Marina Držića iz Dubrovnika...

Detaljnije