Prisjetimo se kako
je USSUD akronim Unapređenja studentskog standarda u domeni kulture.  Ovaj projekt su zajednički pokrenuli
Sveučilište u Rijeci i Grad Rijeka s ciljem unapređenja studentskog kulturog
programa i osnivanja Studentskog kulturnog centra (SKC). Ciljevi su uspješno
postignuti, a od 2013. godine SKC djeluje u provedbi i financiranju kulturnih
projekata namijenjenih studentima i realiziranim od studenata za studente, te u
sukreiranju kulturnih politika.

Trećim USSUD-om predviđene su nove aktivnosti s namjerom pronalaska odgovora na pitanje zašto je
i je li Rijeka još uvijek (samo) tranzitni grad? Mora li ona to i ostati? Što
studenti u Rijeci žele raditi? Ostaju li mladi ljudi u Rijeci i koja je
poticajna strategija za mlade i njihove ideje? Kako stvoriti prostor za njih?
Kakav projekt bi ih pokrenuo? Vole li Rijeku više oni koji u njoj ostaju?

U programu nas
očekuju tribina, prezentacija
kreativaca, akcija na Korzu te pARTicipacija
. Potonji je program u kojem će
studenti imati prilike upoznati se s riječkim akteri(ca)ma iz područja
umjetnosti i kulture kroz posjete njihovim radnim prostorima kako bi se
ostvario neposredan kontakt, te istraživanje i rasprava o kreativnom procesu.

Sve informacije o
programu festivala mogu se dobiti na web stranici www.ussud3.uniri.hr te na Facebook stranici i eventu
projekta.

Ovogodišnju
realizaciju projekta podržali su Sveučilište u Rijeci, Ministarstvo kulture,
Grad Rijeka, Studentski kulturni centar, i Studentski zbor Sveučilišta u
Rijeci.

PROGRAM

6., 11. i 13. 11. 2015. / više
lokacija

pARTicipacija /// istraživanje radnih prostora riječkih
kreativaca

U
opuštenoj atmosferi ugošćuju nas:

Martina
Čip i Nina Raimann / 6. 11. u 16 h / studio, Braće Branchetta 12

Petra
Karuza i Federico Gori / 11.11. u 17.30 h / Društvo arhitekata Rijeka,
Dežmanova 2a

Tomica
Grubiša i Nika Rukavina / 13. 11.u 18 h / atelje, Križanićeva 3a

9. 11. / Korzo

USSUD-ov Vox populi /// Izađi pred ploču i na njoj “riješi” svoju
misao, kritiku, stav, emociju, razmišljanje, ideju o našoj i vašoj Rijeci  //// ili“Gdje se vidim 2020 ?”

10. 11. 2015. / u 18 h / Palach

Ne možeš dvaput u istu Rijeku
ući
///
Dinamična prezentacija (van)riječkih kreativaca u 7 – minutnom formatu i uz
postavljena pitanja Tko sam? Što radim? Da li Rijekom uzvodno ili nizvodno?

12. 11. 2015. / u 18 h / Palach

Mrtvi kanal /// Tribina na kojoj se pitamo je li Rijeka
zaista (samo) tranzitni grad? Mora li ona uvijek to i ostati? Ostaju li mladi
ljudi u Rijeci i koja je „poticajna strategija“ za mlade i njihove ideje? Kako
stvoriti prostor za njih? Vole li Rijeku više oni koji u njoj ostaju?