Luka Rijeka

U IV. (četvrtom) krugu javne ponude novih redovnih dionica
Izdavatelja („Nove dionice”), u razdoblju upisa i uplate Novih dionica
koje je trajalo od 21.07.2015. od 8:00h do 27.07.2015. do 19:00h, ukupno
je upisano i uplaćeno 4.501.728 Novih dionica. Od toga su fizičke osobe
ukupno upisale i uplatile 225.705 Novih dionica, a svi ostali
ulagatelji 4.276.023 Novih dionica. Sukladno pravilima alokacije
objavljenima u Javnom pozivu na upis do najviše 2.103.137 novih redovnih
dionica društva LUKA RIJEKA d.d. u IV. (četvrtom) krugu od 21.07.2015.
(„Pravila alokacije u četvrtom krugu”), fizičkim osobama alocirano je
ukupno 105.361 Novih dionica, a ostalim ulagateljima 1.997.776 Novih
dionica.

Ukupno je u I. (prvom), II. (drugom)., III. (trećem) i IV.
(četvrtom) krugu u postupku povećanja temeljnog kapitala Izdavatelja
upisano i uplaćeno 9.898.591 Novih dionica što je za 32,00% više od
ukupnog raspoloživog i alociranog broj Novih dionica (7.500.000 Novih
dionica).

Obzirom da je u utvrđenim rokovima za upis i uplatu novih
redovnih dionica Izdavatelja u I. (prvom), II. (drugom), III. (trećem) i
IV. (četvrtom) krugu upisa ukupno upisano, uplaćeno i alocirano
7.500.000 Novih dionica, sukladno odluci glavne skupštine Izdavatelja o
povećanju temeljnog kapitala od 06.05.2015. („Odluka o povećanju
temeljnog kapitala”), izdanje Novih dionica uspješno je provedeno.

Temeljni kapital Društva povećava se s
iznosa od 239.219.000,00 kuna za iznos od 300.000.000,00 kuna na iznos
od 539.219.000,00 kuna
Uprava Izdavatelja je, uz suglasnost Nadzornog odbora, temeljem
Odluke o povećanju temeljnog kapitala, utvrdila da se temeljni kapital
Izdavatelja povećava izdavanjem 7.500.000 novih redovnih dionica koje
glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 40,00 kuna, po jedinstvenoj
konačnoj cijeni od 40,00 kuna. Temeljni kapital Društva povećava se s
iznosa od 239.219.000,00 kuna za iznos od 300.000.000,00 kuna na iznos
od 539.219.000,00 kuna. Nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u
sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, temeljni kapital Društva
iznosit će 539.219.000,00 kuna i bit će podijeljen na 13.480.475
redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 40,00
kuna.

U strukturi ulagatelja kojima su alocirane Nove dionice u
postupku ponude novih redovnih dionica Izdavatelja sudjelovali su
obvezni mirovinski fondovi sa 55,4%, inozemni ulagatelji 37,4%, domaće
fizičke osobe 3,2%, dobrovoljni mirovinski fondovi 2,1%, investicijski
fondovi 1,6%, i ostali 0,3%.