Luka Rijeka

Gledano prema strukturi tereta, promet rasutih tereta je povećan za 10%, dok je u grupi generalnog tereta zabilježen manji pad prometa. Kontejnerski terminal, odnosno koncesionar JADRANSKA VRATA d.d. (AGCT – Adriatic Gate Container Termnal) u 2015. godini ostvario je promet od 161.883 TEU jedinica, što je povećanje od 8% u odnosu na prethodnu 2014. godinu.  

Ostvareno povećanje prometa u 2015. godini potvrđuje nastavak pozitivnog trenda rasta prometa u Luci Rijeka.

Tablica: Promet suhih tereta u 2015. godini

Opis

2014.

2015.

Index

LUKA RIJEKA d.d.

2.773.412

2.857.551

103

Generalni teret(uključujući i drvo)

1.162.782

1.085.048

93

Rasuti teret

1.610.630

1.772.503

110

JADRANSKA VRATA d.d. (AGCT)

             (tone)

 

1.366.669

 

1.447.333

 

106

            
TEU

149.838

161.883

108

UKUPNO LUKA RIJEKA d.d. i JADRANSKA VRATA d.d.
(AGCT)

4.140.081

4.304.884

104

Kalendar događanja