Na
inicijativu Vijeća Mjesnog odbora Bulevard u utorak 30.
ožujka djelatnici KD Čistoća,d.o.o. – radne jedinice: Održavanja
zelenih površina vršiti će orezivanje stabala drvoreda na Trgu braće
Mažuranića.

Stoga se mole svi građani da uklone svoja vozila s trga
radi lakšeg obavljanja poslova i izbjegavanja materijalne štete.

Vozila
koja budu smetala izvođenju radova uklonit će specijalno vozilo, tzv
“pauk” o trošku vlasnika.

Oznake