Postavljen novi rukohvat na Gimnazijskim stubama

Na zahtjev građana, a putem MO Bulevard, Planom komunalnih prioriteta za 2015. godinu realiziran je rukohvat na usponu Gimnazijskih stuba – s desne strane kolnika, između Gajeve i vrha Švalbine ulice, u dužini od cca 46 metara.

Za realizaciju radova bio je zadužen TD “Rijeka promet, d.o.o.”.

(M.S.)

Oznake