Uređenje Lipe

Ovi radovi izvode se na zahtjev građana, a sredstva za izvođenje istih osigurana su prioritetima Mjesnog odbora Škurinjska Draga za 2014. godinu.

(D.I.)