Gradi se stubište u Mihačevoj dragi

Stepenište se uređuje na pokosu ispod vijadukta sjeverno od postojećeg stubišta.

(D.I.)