Drenovske udruge Bez granica i Dren provode istraživanje kojim nastoje prikupiti osnovne informacije o provođenju slobodnog vremena stanovnika Drenove i susjednih naselja.

Pozivaju se svi zainteresirani građani da doprinesu provedbi ovog istraživanja te da ispune upitnik koji je dostupan na poveznici https://limesurvey.srce.hr/819825.

Sudjelovanje u istraživanju je anonimno, a svi prikupljeni podaci bit će analizirani na grupnoj razini te će poslužiti za razvoj postojećih i novih programa kreativnog i korisnog provođenja slobodnog vremena na Drenovi. Za ispunjavanje upitnika potrebno je desetak minuta.

Istraživanje je dio šireg istraživanja i mapiranju potreba i potencijala zajednice  u sklopu EU projekta „Društveni centar Drenova“. Projekt uključuje energetsku obnovu zgrade Zavičajnog muzeja Drenova, osnaživanje drenovskih udruge koje su i do sada pružale građanima kulturna i društvena događanja na Drenovi, uz omogućavanje uključivanja u rad Centra i svim drugim zainteresiranim udrugama, kako bi se novim sadržajima obogatio život lokalne zajednice. Tako je tijekom dvije godine provođenja projekta planirano više od 60 aktivnosti namijenjenih građanima.

Nositelj projekta „Društveni centar Drenova“ i vodeći partner je Udruga Bez granica, a partneri na projektu su Udruga za očuvanje i promicanje drenjule Dren Rijeka, Udruga za razvoj civilnog društva SMART i Grad Rijeka. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Više informacija o projektu i događanjima na mrežnim stranicama projekta Društveni centar Drenova.

Kalendar događanja