Kampanja One Billion
Rising ove je godine stavila u fokus marginalizirane grupe žena, kao što su
radnice, žene s invaliditetom, pripadnice nacionalnih manjina, te izbjeglice.
Naglasak je na kršenju njihovih radnih, reproduktivnih, seksualnih, etničkih i
manjinskih prava. Prošle godine započele smo revoluciju, u 2016. je širimo!

U organizaciji udruga PaRiter i SOS telefon – grad Rijeka, na Korzu je
otplesana koreografija na Break the Chain, službenu pjesmu kampanje, koju su
predvodile plesne grupe Flame, Lost in Wonderland i Magija, a u plesu su im se
pridružile članice i članovi udruga, volonteri i volonterke te ostali građani i
građanke. Uz to, organizatorice su kratkim govorom upozorile na veliku
prisutnost nasilja nad ženama u društvu te na zastrašujuću statistiku prema
kojoj su u Hrvatskoj od početka ove godine, čak 4 žene
ubijene od strane svojih bivših ili sadašnjih partnera, a u zadnjih godinu dana
ubijeno ih je 16. Sveprisutni
problem je i neprijavljivanje nasilja, kao i loša zakonska regulativa.
Organizatorice su još jednom podsjetile da je Hrvatska jedina država u regiji
koja nije ratificirala Istanbulsku konvenciju (Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju
i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilju u obitelji) te su pozvale nadlažne organe da to učine
što hitnije i krenu s izmjenom zakona kako bi pružili bolju i efikasniju
zaštitu žrtvama.