Teme konferencije bile su povezane sa strukturnim
dijalogom i potrebama mladih u lokalnoj zajednici što čini temelj lokalne
politike prema mladima. Raspravljalo se i o ulozi mladih u procesu kreiranja,
provedbe i praćenja lokalne politike prema mladima. Ustanovljeno je da je
najveća problematika ovog područja što se ustvari jasno niti ne zna koja je
svrha i uloga Savjeta mladih. Marko Kovačić iz Instituta za društvena
istraživanja u Zagrebu te Alen Halilović iz Udruge za mlade Alfa Albona iz
Labina, pokušali su okupljenima objasniti zašto je potrebno da svaka lokalna
zajednica ima jasno osmišljen i definiran Lokalni program za mlade. Naime,
trenutno niti jedan grad u Primorsko-goranskoj županiji nema takav program, što
je u konačnici i glavni problem i razlog ove konferencije. Lokalnim programom
bi se objedinile sve potrebe mladih, rasteretio bi se program i sredstva iz
proračuna te spriječilo odseljavanje i nezadovoljstvo mladih lokalnom
zajednicom- kazao je Alen Halilović

Ono što je predstavljeno kao konačni produkt ovog
projekta/konferencije jest priručnik za razvijanje prakse demokratskog dijaloga
između mladih i donositelja odluka od nazivom „Sudjelovanje mladih u procesu
donošenja (političkih) odluka“. Priručnik je osmišljen i izrađen na osnovu istraživanja
o politici mladih i njenim potrebama, a autor je Udruga UMKI. 

Posebno bitan dio konferencije bile su
Konzultacije oko preporuka ovog ciklusa Strukturiranog dijaloga. Na tim
konzultacijama spomenuti službenici i gradski vijećnici, razgovarali su s
mladima i dobili od njih konkretne primjere, ideje i komentare na trenutno
stanje i eventualne buduće promjene u politici za mlade. Također, mladi su
mogli dobiti praktične informacije kako da se aktivnije uključe u politiku.

Konferencija je protekla vrlo uspješno te su
ponuđena brojna realna i izvodiva rješenja. Ovakva događanja dokazu su kako
mladi nisu pasivni promatrači političke scene i zbivanja u zemlji, već nastoje
biti dio nje i doprinijeti svojim inovativnim idejama.