Postoje kulturni programi
koji nas inspiriraju i potiču da prihvatimo različitosti razumijevajući ljude
oko sebe. To su programi uz koje se možete veseliti, smijati, plakati i vidjeti
skriveni dio svijeta. Takav je i međunarodni filmski festival “Uhvati film”.

Posjetitelje očekuje izbor
kratkih filmova o ljudima i situacijama koji su drugačiji i motiviraju na
promišljanje.

Ulaznica dobrovoljna
donacija.