Na postamentima na Korzu, na Međunarodni dan žena, postavljena je izložba „Wom@rts – jednak udio prisutnosti žena u umjetnosti i kreativnoj industriji“.

Izložba je dio istoimenog EU projekta koji okuplja 10 partnera iz 8 zemalja Europske unije i u kojem kao punopravni partner sudjeluje i Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci, a okosnicu projekta predstavlja svjetski poznato djelo autorice Simone de Beavouir „Drugi spol“.

Otvorenju izložbe nazočili su Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci, Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke, Letricija Linardić, dekanica Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci i voditeljica projekta Wom@rts te Melinda Kostelac, prodekanica za nastavu Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci i umjetnička voditeljica projekta Wom@rts.

Izložba je prikaz umjetničkih djela nastalih tijekom umjetničkih rezidencija čiji su originali službeno predstavljeni u okviru putujućih izložbi u Litvi, Španjolskoj, Francuskoj, Irskoj i Hrvatskoj, a stavlja naglasak na 32 profesionalne umjetnice iz deset europskih zemalja u području digitalnih medija, umjetničke grafike te ilustracije i stripa. U svome se radu umjetnice pozivaju na različita medijska, kulturna i generacijska iskustva, pitajući se o „prirodi” žene, njezinom sudjelovanju u društvu, o vlastitoj povijesti i budućim koracima.

Otvorenje izložbe na Korzu

Izložbu su otvorili Melinda Kostelac, Snježana Prijić Samaržija, Vojko Obersnel i Letricija Linardić

Uz osnaživanje žena i propitivanje rodne ravnopravnosti u umjetnosti i kulturi, među specifičnim ciljevima projekta „Wom@rts” je i stvaranje e-platforme kao novog poslovnog i marketinškog alata za promicanje umjetnica te jačanje kapaciteta sektora.

EU projekt Wom@rts sufinanciran je sredstvima EU iz programa Kreativna Europa i Ministarstva kulture Republike Hrvatske uz podršku Studenskog kulturnog centra Sveučilišta u Rijeci i Grada Rijeke.