Kao lokacija čišćenja u Rijeci je ove godine odabrana Zvonimirova ulica, u blizini dječjeg vrtića Gardelin, a akciji su se priključili i riječki gradonačelnik Marko Filipović sa zamjenicima Sandrom Krpan i Goranom Palčevskim, kao i privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i promet Maja Malnar, privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte Jana Sertić, predsjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke Ana Trošelj te direktor KD Čistoća Bojan Jurdana.

Udruga Žmergo glavni je organizator i koordinator Zelene čistke za cijelu Hrvatsku, a prema riječima predsjednice Udruge Dijane Kovačić ovom se akcijom želi ukazati na problem divljih odlagališta otpada, ali i motivirati građane da volontiraju u ovakvim akcijama te da koliko mogu čiste svoj okoliš, livade i šetnice i na taj način doprinesu čišćem i urednijem okolišu za dobrobit svih građana.

Gradonačelnik Marko Filipović istaknuo je kako se ovom akcijom šalje važna poruka o brizi za čišći okoliš, ali i kako svatko od nas može napraviti razliku. „Grad Rijeka putem svog Komunalnog društva Čistoća brine o čistoći grada i o zelenim površinama, ove godine je za čišćenje zelenih površina utrošeno 340.000,00 eura, ali važno je da svi mi brinemo o našem okolišu kako bi bio što čišći i uredniji i stoga čestitam Udruzi Žmergo na dugogodišnjoj organizaciji ove akcije u koju se svake godine uključe brojni volonteri“, rekao je gradonačelnik.

Globalna akcija World Cleanup Day organizira se u više od 180 zemalja svijeta.