Referendum EU

Prosvjed su, kako su naveli govornici na skupu, organizirali Autonomni
studenti, Antifa Ri, Slobodarski blok i Mreža anarhosindikalista Rijeka, a među
razlozima prosvjeda naveli su nedemokratsku vlast u EU, smanjenje socijalnih
prava, gubitak radnih mjesta, izglednu propast hrvatske brodogradnje i
ribarstva.

Naveli su da su za krizu u kojoj se našla Hrvatska odgovorni političari, koji
žele ući u EU kako bi kao dio EU birokracije ostvarivali velike plaće. Rečeno je
da i u EU ima korupcije, čak i među njenim dužnosnicima, da su sve hrvatske
stranke iste te da hrvatski političari ne znaju što bi s narodom i s problemima,
pa da u EU traže isključivo rješenja i fotelje za sebe.

Prosvjednici smatraju da će nakon ulaska u EU hrvatska brodogradilišta
vjerojatno biti zatvorena, u korist preostalih europskih brodogradilišta, da će
Hrvatska moći povući novac iz EU fondova, ali da će jednako toliko morati
plaćati članstvo u EU.

Na skupu je rečeno da Europski parlement u kojemu će Hrvatska imati 12 od 800
zastupnika, nema stvarnu političku moć, nego da tu moć ima Europska komisija s
27 članova, koji se, smatraju prosvjednici, biraju nedemokratskim putem.

Jedan od govornika ocijenio je da promidžbene poruke u medijima, kojima se
građane nagovara da glasuju za EU, vrijeđaju inteligenciju građana te da prave
javne rasprave o ulasku u EU nije bilo.

Na skupu se još čulo da će ulazak u EU štetiti seljacima, malim proizvođačima
prehrambenih proizvoda, ribarima i drugima.

Nakon skupa na Jadranskom trgu, na kojemu se po novinarskoj procjeni okupilo
oko 100 sudionika, prošli su Korzom, zadržali se ispred gradskog Poglavarstva, a
potom nastavili do trga ispred Hotela Kontinental gdje su se razišli.