Tempus Innovathon je “maraton ideja” koji izazovima potiče sudionike da doprinesu inovacijskim procesima. Izazov je osmisliti proizvod ili uslugu s ciljem unapređenja materijalne i nematerijalne prirodne i kulturne baštine lučkih gradova na Jadranu koje su odabrali organizatori TEMPUS projekta.

Sudionici su bili pozvani osmisliti inovativni projekt oslanjajući se na svoje tehničko znanje, kreativnost, duh prilagodbe, vještine rješavanja problema i timski rad. Tijekom događaja su sudionici, svaki sa svojim individualnim iskustvima, vještinama, znanjima i razlikama, bili grupirani u timove kako bi pronašli zajednička rješenja za izazov i razrađivali ideje.

Pet timova koji su činile osobe u dobi od 18 do 35 godina iz gospodarskog, javnog i obrazovnog sektora prionulo je kreiranju ideja za pilot Rijeku te su kroz cjelodnevni program predložili sljedeće:

  • Novi europski Bauhaus – nova namjena neiskorištenih objekata lučke baštine;
  • Torpedo 101;
  • Riječka baština;
  • Aplikacija za zabavno upoznavanje s kulturnom i povijesnom baštinom Rijeke;
  • Rijeka – prošlost i sadašnjost.

Ocjenjivački žiri vrednovat će svaku ideju temeljem postavljenih kriterija, a najbolja će biti u konkurenciji za izbor najbolje iz sva tri pilot grada (Rijeka, Ravenna, Solin) koju će vrednovati međunarodni žiri sastavljen od predstavnika iz Hrvatske i Italije. Najbolje ideje bit će predstavljene na završnom događaju projekta koji se održava u Bariju krajem ožujka.

Cilj projekta TEMPUS (TEMPorary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage), na kojem je Riječka razvojna agencija Porin partner, regeneracija je napuštenih urbanih lučkih područja, poštujući kulturnu baštinu i običaje zajednice. Projektnim se aktivnostima provlači prošlost i sadašnjost riječke luke u svrhu isticanja materijalne i nematerijalne baštine. Poduzetničkim idejama temeljenim na inovativnim rješenjima želi se unaprijediti određeni aspekt usluga ili proizvoda kako bi se potaknuo dodatni razvoj na području riječke luke. Projekt TEMPUS (TEMPorary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage) iz Programa Interreg V-A Italija-Hrvatska, sufinanciran je sredstavima Europskog fonda za regionalni razvoj.

(Foto: RRA Porin)