Edukacijom i igrama obuhvaćeno je oko 600 učenika, odnosno 27 razreda ove škole. Cilj ove aktivnosti je da se djecu educira o mogućim ugrozama i usvajanju novih vještina korisnih u slučaju katastrofa i velikih nesreća. Dodatno da se kod mladih razvije i želja kako bi se kasnije kao volonteri mogli uključiti u sustav civilne zaštite.

U realizaciji aktivnosti sudjelovali su predstavnici operativnih snaga sustava civilne zaštite Primorsko-goranske županije, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Policijska uprava primorsko-goranska, Društvo crvenog križa PGŽ, Zavod za hitnu medicinu PGŽ-a, Državna intervencijska postrojba civilne zaštite RH – Služba Rijeka, Dobrovoljno vatrogasno društvo Sušak, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka i Savez izviđača Rijeke. Obilježavanju dana 112 nazočio je, u ime Grada Rijeke, zamjenik gradonačelnika Nikola Ivaniš.

Broj 112 se kao jedinstveni europski broj za hitne službe u državama Europske unije koristi od 1991. Zemlje članice EU pozvane su da medijski promiču ovaj jedinstveni broj i sve aktivnosti kojima se obilježava ovaj dan kako bi što više građana Europske unije bilo upoznato s namjenom broja 112.

U Republici Hrvatskoj jedinstveni europski broj za hitne službe 112 uveden je 11. veljače 2005. godine. Time je uspostavljen jedinstveni sustav kojemu je osnovna zadaća prijem svih hitnih poziva na broj 112, na koji građani i turisti mogu dojaviti ugrožavanje ljudskih života, imovine ili okoliša, neovisno o teritorijalnoj i strukovnoj nadležnosti hitnih službi.

U Republici Hrvatskoj sustav 112 čini dvadeset županijskih centara koji zaprimaju hitne pozive i djeluju kao jedinstveni  operativno-komunikacijski centri za sve vrste žurnih situacija.

Značajke i prednosti broja i sustava 112:

  • broj 112 građanima i turistima dostupan je 24 sata dnevno a pozivi su besplatni sa svih javnih telefonskih govornica, mobilnih ili fiksnih telefonskih priključaka.
  • pozivatelj ne mora poznavati telefonske brojeve hitnih službi te njihove teritorijalne i strukovne nadležnosti, što je posebno značajno za turiste ili pozivatelje u stresnim okolnostima.
  • pozivom na broj 112 može se dobiti pomoć bilo koje hitne službe: policije, vatrogasaca, hitne medicinske pomoći, gorske službe spašavanja, službe traganja i spašavanja na moru, inspekcijske ili komunalne službe te udruga građana koje su svojim aktivnostima i sposobnostima vezane za sustav civilne zaštite, kao što su lovci ili ronioci.
  • sustav 112 omogućava lociranje pozivatelja na broj 112 te može pružiti mogućnost sporazumijevanja s pozivateljem na stranom jeziku.
  • pozivom na broj 112 štedi se vrijeme jer pozivatelj jednim pozivom praktički paralelno alarmira nekoliko službi, odnosno operater na broju 112 nakon dojave hitnog slučaja alarmira i komunikacijski koordinira sve hitne i druge nadležne službe u određenoj situaciji.
  • hitne službe u svome operativnom radu nisu ometane zlonamjernim, nenamjenskim ili višestrukim opetovanim pozivima o istom hitnom slučaju jer im operater na broju 112 takve pozive ne prespaja.