Rumunjske pravoslavne crkve iz Vojvodine

Izložba fotografija je jedan od
rezultata projekta Rumunjske pravoslavne crkve iz Vojvodine, kapitalni projekt
Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumunja, čiji je autor Kosta Rošu, a koji za
osnovni cilj ima istraživanje, vrednovanje i promoviranje duhovnog i vjerskog
života Rumunja iz Vojvodine, što je rezultiralo u 2013. izradom sveobuhvatne
monografije, bogato ilustrirane i dobro dokumentirane, o svetim mjestima za
molitvu i o monumentalnim vrijednostima koje rumunjske pravoslavne crkve iz
Vojvodine čuvaju i održavaju već vjekovima.

Projekt je prije dvanaest godina
pokrenulo Rumunjsko društvo (Fondacija) za etnografiju i folklor iz Vojvodine,
kojem se priključio Zavod za kulturu vojvođanskih Rumunja, s ciljem
predstavljanja povijesne pozadine svake crkve na osnovu istraživanja koje je
izvršio Košta Rošu. Također, jedan od ciljeva je i predstavljanje slikarstva i
arhitekture ovih sakralnih objekata, na osnovu istraživanja koje je obavio
povjesničar umjetnosti dr. Adrian Negru.