societe realiste

U organizaciji Galerije
SIZ, riječkoj se publici predstavio umjetnički kolektiv Société Réaliste.
Njihov rad bavi se simbolikom nacionalnih država, povezanošću nacionalnih
država s vojnom silom te osjećajem izgubljenosti i kaosa u svijetu kojeg takve
države ispunjavaju. Pretvaranjem zastava članica UN-a u šarene maskirne uzorke
te vješanjem istih u prostor Malog salona, galerija je pretvorena u šumu boja.
Pravi dojam o djelu posjetitelj dobiva tek lutajući među redovima i gubeći se u
šarenom kaosu. Upravo to je dojam kojem teže Ferenc Gróf i
Jean-Baptiste Naudy, izražavajući na taj način svoj stav o nacionalnim
državama. Govoreći o izloženom radu, Jean-Baptiste
Naudy rekao je kako vjeruje da bi se riječkoj publici mogao svidjeti, zato što
on Rijeku, zbog specifične riječke povijesti, autonomije i multikulturalnosti,
doživljava kao negaciju nacionalne države.

Što nam je rekla organizatorica Iva Kovač, a što
članovi Société Réaliste (na engleskom jeziku) pogledajte u prilogu: