Dejan Miloradov

Izložene fotografije nastale su u zadnjih
nekoliko godina, a osim crno-bijele tehnike vezuje ih i ljudski život kao
zajednički motiv. Miloradov, naime, svojim fotografijama prolazi kroz sve faze
ljudskog života, od trudnoće i djetinjstva, preko mladenaštva pa sve do
starosti i smrti. Pritom zahvaća razne segmente ljudskih sudbina, ponekad
dramatičnih i nemilosrdnih, ali uvijek autentičnih i nepatvorenih. Osim u
Državnom arhivu u Rijeci, na adresi Park Nikole Hosta 2, fotografije Dejana
Miloradova mogu se naći i na internetskim stranicama.

Što nam je o svom radu otkrio autor, a što su
na otvorenju izložbe rekli predsjednik Fotokluba Rijeka Borislav Božić i konzul
Generalnog konzulata Republike Srbije u Rijeci Mirjana Milenković, pogledajte u
prilogu: