mo trsat

Programska
aktivnost provedena je u suradnji sa Odjelom gradske uprave za
komunalni sustav, Odjelom gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju
i gospodarenje zemljištem, KD Čistoća d.o.o. i Gradskom organizacijom
Crveog križa Rijeka.

Na terenu je nađen odbačen građevinski
materijal koji je prijavljen Direkciji za komunalno redarstvo te će
vjerojatno u dogledno vrijeme biti i uklonjen.

Troškove akcije (baja, rukavice i topli obrok) pokrio je Grad Rijeka.
(M.M.)