Korzo, Gradska uprava

Srodno tematici ”Priče iz margine”, naslov i tema ove tribine jest: ”Prepoznaju li pravne norme obilježja spola? ” Antidisrkriminacijsko zakonodavstvo na nacionalnoj i međunarodnoj osnovi zabranjuje bilo kakvu diskriminaciju na temelju spolova.

Tema ove tribine je primjena neutralnih prava vezanih uz diskriminaciju spolova koji se pojavljuju u kaznenom i radnom pravu te rasprava o postojanju feminističke teorije prava.

Ima li spol ulogu u primjeni prava?

Oznake