Medicinski fakultet

Najviše
se raspravljalo o proračunu. Novaca je manje, a potrebe su veće nego
prošlih godina. Zasad je pod najvećim upitnikom vanjska suradnja.

Posebnu pohvalu dobio je Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci za
ovogodišnju provedbu financiranja studentskih projekata.

Izvor: Radio Rijeka