Luka Rijeka

Tijekom jučerašnjeg dana privatni željeznički operator Train Hungary Podružnica Zagreb dopremio je  prve količine tereta u Luku Rijeka. Zahvaljujući liberalizaciji hrvatskog tržišta u željezničkom prijevozu roba, Train Hungary Podružnica Zagreb izvršila je prijevoz rasutog tereta u poslu otpreme ukupno oko 20.000 tona rezanaca šećerne repe namijenjene punjenju u kontejnere i izvozu  preko Luke Rijeka za tržište Dalekog istoka.

Zakonodavni okvir Republike Hrvatske ulaskom u EU, omogućio je liberalizaciju tržišta usluga željezničkog teretnog prometa i ulazak privatnih operatera. Veći broj privatnih željezničkih operatora u prijevozu roba donosi konkurenciju, efikasniju i bolju protočnost tereta u kopnenom dijelu riječkog prometnog pravca čime cijeli prometni pravac postaje konkurentniji, a što posljedično otvara prostor za privlačenje novih količina tereta i porast prometa Luke Rijeka.

Napomena o izvoru:
LUKA RIJEKA d.d. Rijeka
Riva 1, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 496-123
Fax: +385 51 496-124
E-mail: press@lukarijeka.hr
Web:  www.lukarijeka.hr