Nakon jednoglasne odluke proglašen je kriv bez mogućnosti pomilovanja. Uz
studente Pomorskoga fakulteta u Rijeci, maškarane grupe POM-F-RI te brojne
novinare na suđenju su bili Meštar Toni i
još uvijek aktualna kraljica Riječkoga karnevala Stella Paris. Ovom je
manifestacijom Pom-F-Ri obilježio početak maškaranja u Rijeci, a službeni
početak započet će na blagdan Sv. Antona u nedjelju 17. siječnja 2016.