Tizianova 35

Već su obostrano postavljeni novi rukohvati, a u kratkom roku obnovit će se i prilično oštećeno kameno stubište. Radovi na stubama financiraju se iz sredstava dopunske pozicije za 2011. godinu.

(D.I.)