Strukovna udruga za promicanje
dobrobiti djece Portić odlučila je organiziranim volontiranjem uz sustavnu
stručnu podršku doprinijeti ublažavanju negativnih pojava pri hospitalizaciji
djece smještene u Dječjoj bolnici Kantrida, a želju za volontiranjem 
izrazili su studenti humanističkih, društvenih ali i prirodnih usmjerenja te
profesionalci odgajatelji i učitelji, a priključuju se i drugi zainteresirani
pojedinci.

Ovakva humanitarna inicijativa
prepoznata je od strane lokalne zajednice, što je vidljivo u njihovim brojnim
korisnicima, te različitim državnim i međunarodnim institucijama koje su
odlučile podržati projekte, poput UNICEF-a i Narodnog učilišta. Potrebitost
ovakvog društvenog rada prepoznali su i građani koji su se u velikom broju
javili za volonterski angažman, te danas Portić broji 130 volontera educiranih
za sudjelovanje u projektu Teta pričalica. Od 2014. godine Teta pričalica se
širi i u Zagreb, zahvaljujući sklopljenom ugovoru o partnerstvu između Udruge
Portić i Smiješak za sve. Portiću je, za isti projekt, 2013. dodijeljena
godišnja nagrada Grada Rijeke, te počasna nagrada za socijalnu integraciju
Zaklade ERSTE.

Kako bi upoznali javnost s
djelovanjem ove udruge, te potakli i druge da se priključe ovakvim dobrotvornim
projektima, u nastavku donosimo intervju s Mejremom Reuter, stručnom suradnicom
Portića.

Zašto ste se uključili u projekt?

Mejrema: Projekt Teta Pričalica je samo
nastavak onog što sam u posljednjih 20 godina radila na tri kontinenta. Boravak
djece u bolnici neprirodna je pojava. Treba je na sve moguće načine olakšati
dječici. Pa gdje ćete ljepše od čarolije kreativnog u pjesmi i riječi, u ritmu
i mašti. Mislim da je formula kreativnog nadahnula mnoge da nastave, pa tako i
ja nastavljam, jer vidim rezultate odmah, ispred sebe. A nikada ne znate gdje
vaš utjecaj prestaje. Kad se jedna legenda rodi teško je da će ikada umrijeti,
kažu stari.

Što ste učinili do sada?

Mejrema: Održali smo dvije interaktivne priče na odjelima fizikalne
terapije i kirurgije Dječje bolnice Kantrida u Rijeci, dvije radionice sa
volonterima Strukovne udruge Portić  i to sve u posljednjih deset dana
u njihovoj izvrsnoj organizaciji. Prije par mjeseci sam sa Udrugom Smiješak za
sve igrala interaktivnu priču sa djecom i roditeljima u Dječjoj bolnici
Srebrnjak i održala radionice sa njihovim volonterima.

Koji su daljnji planovi?

Mejrema: Nakon Festivala bajki u Ogulinu Strukovna udruga Portić i ja
nastavljamo suradnju, jer nam je u planu osnažiti ovakve programe i u drugim
gradovima. Split, Šibenik, Zadar, otoci… Nepregledan je niz informacija i
zadataka koje možemo podijeliti konstantnim seminarima i otvaranjem projekta na
sve strane, u vrtiće, škole, bolnice, pa i Udruge za djecu sa posebnim
potrebama kao i svim skupinama volontera.

Kakva je to terapija, koji su učinci?

Mejrema: Terapeutska priča ima zadatak da podigne nivo radosti kod
djeteta, a kod roditelja i medicinskog osoblja uspostavlja mijenjanje težišta
sa konstantne brige na terapeutski nivo. Smiješak je uvijek dobar početak, recimo.
Slijedi glazba koja je uvelike terapeutski raširena širom svijeta i priča,
naravno, koja nas vodi u imaginarni svijet na trenutak da bi osnaživanje mašte
potaknulo cirkulatorni proces promjene u raspoloženju, od tuge do radosti
ponekad je dug put. Ja ga pokušavam sažeti u različiti fokus barem na trenutak
tako da svako dijete ima pristup priči sa svih strana. Učinci su ponekad toliko
dirljivi da ih danima prepričavamo. Nakon radionica interaktivnih priča u
Dječjoj bolnici Kantrida, Tete Pričalice napisale su mi prekrasne komentare.
Uglavnom sve oduševljene. To je lijepo. Da se to širi. Već sutradan izvele su
istu priču na Filozofskom fakultetu u Rijeci gdje su kao gošće oduševile sve
interaktivnom pričom Mala crvena kuća, a i  Učiteljski fakultet je zainteresiran za
radionice.