Razvoj kulturnog turizma u Hrvatskoj jedan je od prioriteta
Vlade Republike Hrvatske određenih Strategijom razvoja turizma RH do 2020.
godine.

Ministarstvo turizma ovom publikacijom, prepoznajući važnost
fokusiranog pristupa turističkoj valorizaciji onog najboljeg u baštini, u ovom
slučaju posebice arheološkoj, daje dodatni poticaj i doprinos prepoznatljivosti
hrvatskih destinacija.

Publikaciju možete preuzeti ovdje.

Podsjetimo se svečanog otvorenja Arheološkog parka prije tri godine.