Prosjak

Grad Rijeka u protekla dva mjeseca izdao je šest tisuća rješenja za razne
subvencije građanima koji se uklapaju u socijalni cenzus. Samo troškovi
subvencija za potrebe djece iznose 12 milijuna proračunskih kuna godišnje.

Gradonačelnik je izjavio da je Grad spreman posve preuzeti obveze koje im
najavljenom reformom sustava socijalne skrbi nudi država, ali za to traži da se
Gradu prepusti i dio poreznih prihoda koji se zakonito može koristiti za
socijalu.

Gradske socijalne subvencije i sad su iznad standarda države, ali ponovno ću,
kad god se budem našao u situaciji da moram osigurati novac za socijalu, pri
zdravoj pameti, nenamjenski potrošiti dio iz komunalne naknade i manje će se u
gradu šišati trava da bi bilo sredstava za socijalne programe, naglasio je Obersnel.