Stinica, trajekt, Jablanac

Nakon otvaranja Luke Stinica na trajektu Rapske plovidbe
“Barbat” potpisati će se sporazum između Ministarstva pomorstva, prometa i
infrastrukture, Primorsko – goranske županije, Grada Raba  i Županijske lučke uprave Rab o
sufinanciranju troškova sanacije i rekonstrukcije trajektne luke Mišnjak – I
Faza, u visini od 2.600.000,00 kn.

Nakon toga, Premijer sa suradnicima dolazi u prvi službeni
posjet Gradu Rabu.

Nakon otvaranja luke organizirana je pučka fešta u Stinici,
a prva službena linija Stinica – Mišnjak kreće u 15:00 sati.