Komarci napadaju

Ovisno
o vrsti, mogu se razvijati u različitim tipovima voda, od čistih do
izrazito zagađenih. Zato je za njihovo suzbijanje najbolji način
uklanjanja svih vrsta prirodnih ili umjetnih retencija u kojima se
zadržava voda.

Komarci mogu s jednog domaćina na drugog prenijeti
različite mikroorganizme koji žive u krvi i krvnim stanicama. Ova
karakteristika čini komarce vektorima zaraznih bolesti. U mnogim
dijelovima svijeta prenosioci su mnogih teških i pogibeljnih bolesti kao
što su malarija, žuta groznica, denga, filarijaza i arbovirusne
groznice te encefalitisi. 
Osim potencijalne mogućnosti prijenosa
zaraznih bolesti javnozdravstveni značaj komaraca za stanovništvo
županije i turiste očituje se u njihovom molestiranju, tj. narušavanju
čovjekova mira pri radu, rekreaciji ili odmoru, a ubodi izazivaju
dermatološke posljedice koje mogu biti značajne. 
  
Suzbijanje komaraca
Na području Primorsko-goranske županije suzbijanje komaraca se provodi na sljedeći način: 
1. Edukacija od strane Zavoda putem
edukativnih letaka
– edukativnog filma
– usmenih kontakata sa stanovništvom tijekom provođenja stručnog nadzora
– pisanog izvještaja o poduzimanju potrebnih sanacijskih mjera. 
2. Larvicidni tretman suzbijanja ličinki komaraca
Suzbijanje
odraslih letećih jedinki komaraca je skupo i kratkotrajnog učinka.
Suzbijanje komaraca mnogo je učinkovitije ako je usmjereno na njihove
larve. Provodi se kemijskom metodom (insekticidima), fizičkom metodom
(uklanjanje voda stajačica) i biološkom metodom (biološki insekticidi,
ribice Gambusia holbrooki koje se hrane jajašcima, ličinkama i
kukuljicama komaraca). 
3. Adulticidni tretman
Provođenje
adulticidnog tretmana često je povezano s propustima u odrađivanju
larvicidnog tretmana te predstavljaju njegovu nadopunu, a nikako osnovnu
metodu u njihovom suzbijanju. Adulticidnim tretmanima ne suzbijaju se
ličinke komaraca već samo odrasle leteće jedinke. Ukoliko se provede
adulticidno suzbijanje, a prethodno nisu uklonjena ili larvicidno
tretirana legla, iz njih će možda već sutra (ovisno o razvojnom stadiju
ličinki) izaći nove generacije letećih jedinki. Stoga adulticidni
tretmani nisu metoda koja će polučiti potrebne rezultate u suzbijanju
komaraca. 
  
Kako možemo sami utjecati na smanjenje broja komaraca u našoj okolini?

Oko kuće i u okolišu često nepažnjom sami stvaramo
uvjete za razvoj komaraca. Najdjelotvorniji način borbe protiv komaraca
je pronaći i ukloniti mjesta razvoja komaraca – legla. 
Neophodno je:
– ukloniti nepotrebne predmete u kojima se može zadržavati voda (kade, bačve, kante, konzerve, gume i slično),
 – krupni otpad odlagati jedino na mjesta koja su za tu namjenu predviđena,
 – redovito (tjedno) prazniti i mijenjati vodu u posudama koje su u uporabi, a zadržavaju vodu,
 – različite spremnike za vodu prekriti poklopcem, folijom ili gustom mrežom,
 –
održavati zelene površine, vrtove, otvorene bazene, ukrasna jezerca,
fontane i sustave za odvodnju, drenažu i prikupljanje vode,
 –
pravilno uskladištiti plovila (barke) na način da se prekriju ili se
drže preokrenute, kako bi se spriječilo nakupljanje oborinske vode,
 –
vulkanizeri i ostali koji prikupljaju i odlažu automobilske gume
trebaju onemogućiti zadržavanje vode u gumama na način da se iste slože u
obliku piramide i prekriju folijom.
 
Ovakvim pristupom imat ćemo manje komaraca u našem okolišu i manji unos insekticida u okoliš.

Izvor: Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ