Riječki studenti koji žive kod privatnih stanodavaca, a nisu uspjeli dobiti mjesto u studentskom domu, imaju mogućnost na ostvarenje potpore koju dodjeljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Riječ je o novčanoj pomoći od 60 eura mjesečno, a u Rijeci je može dobiti 300 studenata.

Pravo na subvencionirano stanovanje imaju studenti kojima je mjesto prebivališta različito od mjesta u kojem studiraju, a jedni od kriterija bodovanja studenata su uspjeh i redovnost u fakultetskom obrazovanju.

Kako bi ostvarili bodove temeljem navedenih kriterija, studenti prilikom prijave na Natječaj prilažu ispunjene i ovjerene obrasce te prijepise ocjena matičnog fakulteta. S obzirom na to da obrasci koji dokazuju status studenta (upisanu godinu, broj ECTS bodova, prosjek ocjena, eventualna ponavljanja godine i dr.) moraju biti ispunjeni i ovjereni od strane fakulteta, osim osobnim dolaskom na fakultet, takav obrazac student može poslati i e-mailom u referadu fakulteta te da ga zatim referada ispuni, ovjeri te skeniranog vrati na mail adresu studenta.

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti i studenti koji nisu uselili u studentski ili učenički dom, iako su to pravo ostvarili sukladno pravilniku Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Rok za podnošenje prijava je do 15. studenoga 2023. godine.

Sve informacije u svezi ovog Natječaja mogu se dobiti putem e-maila: natjecaj@scri.hr te na telefonski broj 099 492 5801 svaki radni dan od 9 do 11 sati, ističe se u obavijesti Studentskog centra Rijeka.

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom na adresu Studentski centar Rijeka, Radmile Matejčić 5, s naznakom “Natječaj za smještaj”.

Popis dokumenata i obrazaca koje treba priložiti dostupan je na portalu Studentskog centra Rijeka.