Europski tjedan mobilnosti

Ciottinu ulicu svojim skulpturama ukrasili su studenti Akademije primijenjene umjetnosti iz Rijeke, a svoje radove su izložili: Lana Gržetić (Lanin vrt – kombinirana tehnika), Tomislava
Turčin (lavica – hrast, gavran – lim) i Kristina Čehuhić (čuvarkuća – željezni
lim).

Mali čuvari okoliša iz Ekonomska škole Mije Mirkovića te djeca
iz Osnovne škole Dolac uljepšali su pločnik u Ciottinoj, a uslijedila je
Ekonomska Škola Mije Mirkovića IIB s profesoricom Natašom Jonjić te radionica
Carpoolinga i Carsharinga koju je vodila dr.sc. Martina Cvetković.

Ispunjavala se i anketa o tome kako naši mladi sugrađani
vide Ciottinu ulicu, sada i u budućnost. U večernjim satima nastavio se
glazbeno-zabavni program.

Europski tjedan mobilnosti grad Rijeka već niz godina
provodi s ciljem poticanja građana da zamijene automobile alternativnim
prijevoznim sredstvima.

Kako je protekla srijeda ujutro u Ciottinoj ulici pogledajte
u prilogu.